Песма Гвозденог пука

Да ли сте знали са којом песмом на уснама је Гвоздени пук кренуо 1913. на Брегалницу?

Не, није „Пукни зоро“, то је новокомпонована песма. Певали су војници „Јесам ли ти, Јелане?“

Речи песме, коју је и Мокрањац уврстио у своје Руковети, гласе: „Јесам ли ти, Јелане, говорио, дивна Јело? Да не растеш, Јелане, покрај друма, дивна Јело. Где пролазе, Јелане, четовође, дивна Јело… И проводе, Јелане, своје чете, дивна Јело!“

Ово је једно од модерних извођења те песме: